Eestlaste hammaste kehv olukord ei ole vist kellelegi üllatuseks. Kuigi inimesed on aastatega terviseteadlikumaks muutunud, jäetakse hammaste eest hoolitsemine tihti tagaplaanile. See aga tähendab tulevikus rohkem võimalikke komplikatsioone. Nõnda on eestlaste hammaste halb tervis jätkuvalt tõsine probleem.

Valmimas on täpsem ülevaade

Tervise Arengu Instituut on iga kahe aasta tagant tellinud uuringu, mis hindab kohalike tervisekäitumist ja sealhulgas peatub ka nende suutervisel. Uuringust on selgunud, et eestlaste hammaste seisukord ei ole kiita. 2018. aastal viidi Haigekassa tellimusel läbi uuring, mis süvenes 3-, 6- ja 12-aastaste laste suutervise seisukorda ning sel aastal alustati sarnase uuringuga täiskasvanute seas. Lõplik raport peaks plaanipäraselt ilmuma 2021. aastaks. 

Laste hammaste tervise olukord

Uuring 3-, 6- ja 12-aastaste seas näitas, et meie nooremate põlvkondade hammaste seisukord ei ole samuti kiiduväärt, kuigi hambaraviteenus on neile tasuta. Uurimusest tuli välja ka kurb asjaolu, et pea pooled (45%) 3-aastaste lastevanematest, ei olnud oma järelkasvu hambaarstile viinud. Ka 12-aastaste endi sõnul külastab hambaarsti kaks korda aastas vaid 40% vastanutest. Selline tendents aga ei luba loota eestlaste suutervise olukorra märkimisväärset paranemist. 

Miks inimesed hambaid ei ravi?

Paljud inimesed pelgavad hambaarsti ja kasvatavad oma lapsi hambaarstile saatmata. Vanema põlvkonna hambaarsti kartus on osaliselt arusaadav, sest tollane ravi ei olnud tänasega võrreldav. Praeguseks on aga kvaliteet kõvasti tõusnud ja kui noortele suutervist ning hambaravi ei selgitada, siis hiljem hoiab võõrastus neid vajalikest teenustest eemale. 

Muidugi ei saa mainimata jätta ka inimeste sissetulekut. Suurema palgaga inimestele on hambaravi kättesaadavam ja võimalik tagada parem ravi kui ka ennetus. Madalamapalgalistel on hambaravi aga märkimisväärne kulutus ning inimesed kipuvad seetõttu ravist loobuma. Ometi ei peaks suutervise probleemide pärast kindlasti kannatama.

Hambaravihüvitis ja tasuta hambaravi

Selleks, et teenused oleks taskukohasemad, saavad kõik täiskasvanud ravikindlustusega inimesed iga aasta 40 € hambaravihüvitist, kui patsient ise tasub vähemalt pool arvest. Hüvitis kehtib esmavajalikele hambaraviteenustele. Soodustuse summa arvestatakse raviarvelt maha kohe maksmise hetkel ning tagantjärele ei pea esitama ühtegi avaldust ega dokumenti. 

Lisaks on kõigil täiskasvanutel on õigus saada tasuta vältimatut hambaravi, sõltumata sellest, kas neil on ravikindlustus või mitte. Otepää Hambakliinik pakub hädasolijatele vältimatut hambaravi, mille kompenseerib Haigekassa, ise tuleb tasuda 5 eurot visiiditasu. Seda, kas tegemist on vältimatu abiga, otsustab hambaarst.