Lugupeetud patsiendid! Me siiralt soovisime, et seda teadaannet ei tuleks, kuid tänane olukord riigis ja enamiku hambakliinikute sulgemine ei jäta meile muud võimalust. Lähtudes Eesti Hambaarstide Liidu soovitustest ja soovist peatada viiruse levikut ning tagada maksimaalne kaitse oma personalile ja kogu elanikkonnale, oleme sunnitud tegema muudatusi töös:

1. Ravivajaduse otsustab iga patsiendi kohta tema raviarst. Paljud patsiendid, sealhulgas üle 60 aastased patsiendid, peavad arvestama, et plaanilised visiidid lükkuvad edasi kuni eriolukorra taandumiseni. Muutunud visiidiajast teavitame patsienti telefonitsi ning kindlasti leiame kõigile uue raviaja.

2. Jätkub erakorraline hambaravi. Otepää Hambakliinikul on suurem valmidus raviteenuse jätkamiseks kriisiolukorras kui paljudel teistel kliinikutel Eestis. Oleme mitme kuu jooksul varunud erakorraliseks tööks piisavalt isikukaitsevahendeid.

3. Toimunud on muutus isikukaitsevahendite kasutamises. Tagamaks esmatasandi hambaravi ning kaitsmaks maksimaalselt ravipersonali ning elanikkonda, oleme sunnitud rakendama tõhusamaid isikukaitsemeetmeid. Tänasest kannavad igal visiidil nii arst kui ka õde tööd tehes ühekordset respiraatorit, opikitlit, opimütsi ja visiiri. Kehtestatud kõrgemad nõuded toovad paraku ka suuremad kulutused ning visiiditasu tõuseb 20 euroni, et katta üheks visiidiks vajaminevate ühekordsete vahendite maksumus.

4. Visiidiajad pikenevad ja ooteruum on tühi. Palume kõikidel patsientidel saabuda visiidile maksimaalselt 5 minutit enne õiget aega, et vältida ülerahvastatust hambakliinikus. Oluline on, et kahe patsiendi vahel saaksime teostada veel põhjalikuma desinfektsiooni ja ruumide õhutamise kui varem. Erakorralistel patsientidel palume kindlasti ette helistada telefonil +372 5694 0830, et kokku leppida visiidiaeg ja vältida asjatut raviruumides viibimist. Kliinikusse sisenedes palume kõigil desinfitseerida käed!

5. Jätkub panoraamröntgenite tegemine. Kuna tänase seisuga omame Valgamaal ainsat töötavat panoraamröntgenit, siis soovime radioloogiateenust hoida kohalikule elanikkonnale kättesaadavana. Palume eelnevalt pildi tegemiseks aeg kokku leppida, kuna röntgenseadme ja -kabineti tõhusamaks puhastamiseks kulub kauem aega.

Antud punktid on kooskõlastatud Terviseametiga, kes on andnud Otepää Hambakliinikule loa edasi tegutseda. Jätame endale õiguse teha muudatusi edasises tegevuskavas sõltuvalt riiklikest juhistest.

Kui oled käinud hiljuti visiidil ning sul on hiljem tuvastatud koroonaviirus, siis palun teavita sellest meie personali! Koos suudame!