Selleks, et hambad terved oleks, ei piisa ainult hambaarsti teadmistest. Ravi kvaliteet sõltub tahes-tahtmata ka kasutatud seadmetest. Uuem tehnika on võimekam, rohkemate võimalustega ja alatihti patsiendile mugavam. Üheks meie igapäevaseks abimeheks on röntgenseadmed, mis aitavad ravi kvaliteeti tagada.

Röntgenseadmed

Hammaste tervist ei saa tihti ainult palja silma või isegi mikroskoobiga hinnata, sest murekolle võib peita end hamba sees. Sellepärast ongi röntgenülesvõte vajalik. See aitab täpselt hammaste olukorda diagnoosida ja vajaliku ravi määrata. Ülesvõttelt saab näha võimalikke põletikke, kaariest, tarkusehammaste asendit, suuremaid auke, hambajuurte olukorda (sealjuures tehtud  juureravi kvaliteeti) ja muud olulist infot, millega enne ravi on vajalik tutvuda. Nii kasutatakse röntgenseadmeid enamasti juba esimesel visiidil, et saada korralik ülevaade enne, kui raviplaan paika pannakse. 

Otepää Hambakliinikus kasutame kvaliteetseid Carestream röntgenseadmeid, millega saame teostada vajalikke ülesvõtteid kiiresti ja mugavalt. Põhiliselt kasutame suu tervise ülevaatamiseks intraoraalseid ja panoraamülesvõtteid.

Intraoraalne röntgenülesvõte

Selle ülesvõtte puhul on tegemist igapäevase lihtülesvõttega, millega patsiendid tihti kokku puutuvad. Intraoraalne röntgenülesvõte on väga detailiderohke, sest see keskendub tavaliselt vastavalt vajadusele suus vaid kindlale osale. Tänu sellele aitab see lisaks üldisele suutervise kontrollile vaadelda täpsemalt hambajuurte kuju ja asendit ning kinnituskoe, luuümbrise ja kasvavate hammaste olukorda. Eriti kasulik on ülesvõte kaariese asukoha määramisel. 

Panoraamröntgenülesvõte

Panoraamülesvõte on ekstraoraalne ja lõplik pilt näitab suurte mõõtmete tõttu ka lõualuusid. Tavaliselt ongi selle ülesvõtte eesmärgiks näha kolju ja lõualuude seisukorda. Kuna tulemus pole nii detailne kui intraoraalse pildi puhul, ei saa panoraamülesvõttega üksikute hammaste täpset olukorda hinnata või kaariest kaardistada. See-eest on ülesvõte väga kasulik lõualuude kasvuiseärasuste, alalõualiigeste ja puseriti hammaste vaatlemiseks. Antud pildi tegemiseks on vaja patsiendil võimalikult vähe liikuda, sest muidu kajastub liikumine pildil uduste aladena, mis võivad diagnoosi tegemist segada. Õnneks on enamus röntgenseadmetel pea fikseerimiseks vajalikud toed. 

Ütlus “Oma silm on kuningas” hambaravis ei kehti, sest mitmed mured võivad silmale nähtamatuks jääda. Sellepärast võib röntgenit lausa hädavajalikuks pidada, et tagada kvaliteetne ravi ja kestev tulemus.