Otepää Hambakliinik on hammaste ravimisega tegelenud alates 2019. aastast. Kliiniku eestvedajaks on hambaarst ja kohalik otepäälanna Kristina Kull, kes on lõpetanud Tartu Ülikooli hambaravi eriala. Lisaks töötavad Otepää hambakliinikus veel kolm pädevat arsti, kellele on kvaliteetse hambaraviteenuse pakkumine esmatähtis. Räägime kokkuvõtvalt kliiniku tugevustest ning arengutest 2022. aastal.

Meie hambakliinik panustab arstide arengusse!

Hambaarsti töö on elukestev õpe. Täpselt nagu tehnika, arenevad ka teadus ja ravimeetodid pidevalt ning hambaarstid peavad enda oskusi täiendama. Sellel aastal läbiti järgmised olulisemad koolitused.

  • Dr Kristina Kull käis enda oskusi täiendamas Itaalias implantoloogia alal. Dr Kull osales 2-päevasel intensiivsel ja praktilisel koolitusel, kus ta sai proovida 4-6 implantaadi paigaldamist lõualuusse, millele toetati terve hambarea kroonid. Protseduuri eesmärk oli paigaldada terve suu lahendus korraga ehk patsient sai kõik hambad ühe päevaga suhu. Innovaatiline oli selle lahenduse juures ka see, et kasutati koonilisi implantaate tavapäraste silindriliste asemel. Koolitus viidi läbi koostöös Biometric ja ITS-iga.
  • Meie kliiniku arst dr Estelle Miller osales Belgias 2-päevasel koolitusel, et saavutada nii esi- kui ka tagahammaste keerukamatel ravijuhtumitel esteetilisemaid ja pikaajalisemaid tulemusi. Täidismaterjalide erinevad füüsikalised omadused mõjutavad nende kasutusvõimalusi, seetõttu on tähtis osata valida õige materjal ning panna selle omadused maksimaalselt tööle.

Lisaks ilmus dr Kristina Kullil, Otepää Hambakliiniku kirurgia ja implantoloogia arstil, 2022. aasta veebruaris artikkel väljaandes Hambaarst. Dr Kull tegi kliinilise uuringu 40 tarkusehambaga, kus uuris haavade paranemist. Pooltes haavades kasutas ta paranemisel trombotsüütiderikast fibriini. See on uudne lahendus, mida tehakse patsiendi enda veeniverest ja kiirendab kudede paranemist. Ülejäänud haavad paranesid aga tavapäraselt. Uuringust selgus, et esimese meetodi, trombotsüütiderikka fibriini, kasutamine andis häid tulemusi ning on tõhusaks lahenduseks neile patsientidele, kellel on raskeid komplikatsioone haavade paranemisega.

Otepää Hambakliinik_koolitus
Otepää Hambakliinik_artikkel

Professionaalsetele töötajatele lisaks tõstame kvaliteeti kaasaegsete seadmetega

Selleks, et saaksime pakkuda võimalikult kõrge kvaliteediga teenust, on vaja lisaks pädevatele hambaarstidele ka kaasaaegseid seadmeid. Otepää Hambakliinik kasutab peamiselt kahte Carestream röntgenseadet, mis võimaldavad määrata täpsemaid diagnoose ning ravi.

  • Intraoraalne röntgenülesvõte. Selle seadme puhul on tegemist lihtülesvõttega probleemsest kohast ning ilmselt on paljud meie patsiendid sellega tuttavad. Tulemus on väga detailiderohke ning aitab vaadelda täpsemalt hambajuurt, kinnituskudesid, luuümbrist ja kasvavate hammaste olukorda. Eriti kasulik on see seade näiteks kaariese asukoha määramisel.
  • Panoraamröntgenülesvõte. Panoraamülesvõte on ekstraoraalne ja lõplik pilt näitab suurte mõõtmete tõttu ka lõualuusid. Seda seadet kasutamegi peamiselt kolju ja lõualuude seisukorra hindamiseks. See ülesvõte ei ole nii detailiderohke nagu eelnev ning seetõttu ei kasutata seda üksikute hammaste seisukorra hindamiseks, vaid lõualuude kasvuiseärasuste, alalõualiigeste ja puseriti hammaste vaatlemiseks.
Otepää Hambakliinik_röntgen

Hüvitised täiskasvanute hambaraviks

Soovime, et meie kliinikusse jõuaks hambaravile rohkem inimesi. Otepää Hambakliinik on Eesti Haigekassa lepinguline partner ning meie juures saab kasutada täiskasvanute hambaravi hüvitist ja proteesihüvitist. Tavapärane ravikindlustatud täiskasvanu hüvitise suurus on 40 eurot aastas ning suurenenud hüvitise suurus on 85 eurot. Hüvitis kehtib ainult esmavajalikele hambaraviteenustele ja hüvitise kasutamisel rakendub Haigekassa hinnakiri.

Suurenenud hüvitist saavad:

  • lapseootel naised ja alla üheaastaste laste emad;
  • registreeritud töötud;
  • toimetulekutoetuse saajad;
  • eakad, pensionärid ja osalise või puuduva töövõimega inimesed;
  • suurenenud hambaravi vajadusega patsiendid (tingimuste kohta loe täpsemalt Haigekassa kodulehe)l.

Proteesihüvitise suurus on 260 eurot kolme aasta jooksul ning seda saavad kasutada pensionärid, kellel on riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel määratud töövõimetuspension või vanaduspension, osalise või puuduva töövõimega inimesed ning üle 63-aastased inimesed. Kui soovid rohkem infot hüvitiste kasutamise kohta, siis võta meiega ühendust, konsulteeri registratuuris kohapeal või uuri lähemalt Haigekassa kodulehel.

Otepää Hambakliinik oli 2022. aastal tegus!

Sellel aastal tegid meie tublid ja töökad hambaarstid veidi üle 2280 visiidi, millest ligi 560 olid suuhügienistide vastuvõtud. Ravitud sai kokku pea 880 hammast!

Soovime tänada kõiki meie armsaid kliente, kes on tulnud meie juurde hambaid ravima nii siit lähedalt Otepäält kui ka kaugemalt. Meile on ääretult oluline, et saaksime siin väikeses ja armsas linnas oma kogukonna inimesi aidata ning toetada. Aitäh!

Otepää Hambakliiniku tegemistega saab kursis olla meie Facebooki lehel. Lisaks leiab sealt põnevat infot hammaste hoolduse ja ravi kohta. Ilmnenud probleemide või küsimuste korral võta ühendust Otepää hambakliinikuga.